Czym są karpiny i co robić, gdy nie są potrzebne?

Karpina to drewno pozyskane z karpy, czyli pniaków i korzeni drzew pozostałych po ich ścięciu. Wysokiej jakości karpina może być...
Czytaj dalej

Jaki wpływ na ekologię i recykling ma rozdrabnianie plastiku?

Plastik to potoczna nazwa różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Są wśród nich rozmaite polimery, kompozyty i mieszanki, jak choćby polietylen, polistyren...
Czytaj dalej

Sposoby rozdrabniania palet

Chociaż współczesne standaryzowane palety drewniane są wytwarzane według ściśle określonych reguł, gwarantujących im wytrzymałość i odporność na uszkodzenie mechaniczne oraz...
Czytaj dalej

Jak mielić duże gabaryty?

Odpady gabarytowe wymagają specjalnego postępowania. Z jednej strony nie można ich wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, z drugiej –...
Czytaj dalej

Rola i znaczenie rozdrabniania wstępnego

Rozdrabnianie jest jednym z głównych procesów związanych z przetwarzaniem odpadów. Stosuje się je zarówno do odpadów zmieszanych, jak i selektywnie...
Czytaj dalej

Co się dzieje z granulatem powstałym w procesie rozdrabniania tworzyw sztucznych?

Recykling tworzyw sztucznych jest jednym z najważniejszych sposobów ochrony środowiska. Czas rozkładu plastiku bowiem w zależności od jego rodzaju trwa...
Czytaj dalej

Co robić z makulaturą?

Makulatura jest cennym materiałem, który można ponownie wykorzystać. Najwięcej odpadów papierowych generują biura oraz duże zakłady produkcyjne. W ich przypadku...
Czytaj dalej

Czy wszystkie odpady budowlane można mielić i rozdrabniać?

Odpady budowlane należy przekazywać firmom mającym uprawnienia do odbioru tego typu materiałów. Czasami jednak są to odpady o dużych gabarytach...
Czytaj dalej

Jak postępować z tzw. odpadami zielonymi?

Wiosenne i jesienne porządki w ogrodzie są niezbędne, by utrzymać teren w czystości. Zalegające suche liście, trawa i gałęzie, zaczynają...
Czytaj dalej

Recykling gumy, a korzyści dla środowiska

Guma jest produktem popularnym z powodu swoich wyjątkowych właściwości. Niestety, jej recykling jest dość kłopotliwy. W Polsce poziom recyklingu opon...
Czytaj dalej

Na co zwrócić uwagę, wybierając rozdrabniacz do odpadów komunalnych?

Rozdrabniacze do odpadów komunalnych to użyteczne maszyny służące do zmniejszenia objętości odpadów wielkogabarytowych. Dzięki nim transport, przechowywanie oraz dalsza obróbka...
Czytaj dalej

Sposoby wykorzystania rozdrobnionego drewna

Rozdrobnione drewno jest materiałem o szerokim zastosowaniu. Najczęściej pozyskiwane jest z odpadów tartacznych, czasem z mniej popularnych źródeł. Niektóre odpady...
Czytaj dalej
1 2 3 4 5