Plastik to potoczna nazwa różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Są wśród nich rozmaite polimery, kompozyty i mieszanki, jak choćby polietylen, polistyren czy popularny PVC. Chociaż różnią się one znacząco właściwościami, cechą wspólną wszystkich jest powolny proces rozkładu. Dlatego tak ważny dla ochrony środowiska jest recykling plastiku, którego jednym z pierwszych etapów jest rozdrabnianie. Jakie znaczenie ma ten proces?

Odpady z tworzyw sztucznych, które trafiają do sortowni, są poddawane na początku segregacji i dokładnemu czyszczeniu. Odpady z łączonych materiałów, których nie da się odzyskać, zostają poddane utylizacji, a te, które można ponownie wykorzystać – recyklingowi. Obie grupy odpadów są jednak wcześniej poddane rozdrabnianiu przy pomocy specjalnych maszyn, wśród których dużą popularnością cieszą się mobilne rozdrabniacze odpadów. Są to solidne urządzenia, dobrze radzące sobie nawet z twardymi materiałami, które można stosować już w miejscu powstawania odpadów, dzięki czemu ich składowanie oraz transport są dużo łatwiejsze.

Czemu służy rozdrabnianie plastiku?

Rozdrabnianie tworzyw sztucznych nie tylko zmniejsza ich objętość, co ułatwia ich magazynowanie i pakowanie. W wyniku tego procesu zwiększa się także ich powierzchnia właściwa, przez co plastik staje się bardziej podatny na działanie czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych. Odpady, które nie nadają się do recyklingu, w wyniku rozdrobnienia szybciej ulegają rozkładowi biologicznemu. W przypadku tworzyw, które można ponownie wykorzystać, rozdrabnianie stanowi wstępny etap ich przetwarzania. Po podzieleniu materiału na grupy według rodzaju tworzywa są one mielone do postaci granulatu, z którego wytwarza się nowe plastikowe produkty jak opakowania, zabawki, części maszyn.