Rola i znaczenie rozdrabniania wstępnego

Rozdrabnianie jest jednym z głównych procesów związanych z przetwarzaniem odpadów. Stosuje się je zarówno do odpadów zmieszanych, jak i selektywnie...
Czytaj dalej

Co się dzieje z granulatem powstałym w procesie rozdrabniania tworzyw sztucznych?

Recykling tworzyw sztucznych jest jednym z najważniejszych sposobów ochrony środowiska. Czas rozkładu plastiku bowiem w zależności od jego rodzaju trwa...
Czytaj dalej

Co robić z makulaturą?

Makulatura jest cennym materiałem, który można ponownie wykorzystać. Najwięcej odpadów papierowych generują biura oraz duże zakłady produkcyjne. W ich przypadku...
Czytaj dalej

Czy wszystkie odpady budowlane można mielić i rozdrabniać?

Odpady budowlane należy przekazywać firmom mającym uprawnienia do odbioru tego typu materiałów. Czasami jednak są to odpady o dużych gabarytach...
Czytaj dalej

Jak postępować z tzw. odpadami zielonymi?

Wiosenne i jesienne porządki w ogrodzie są niezbędne, by utrzymać teren w czystości. Zalegające suche liście, trawa i gałęzie, zaczynają...
Czytaj dalej

Recykling gumy, a korzyści dla środowiska

Guma jest produktem popularnym z powodu swoich wyjątkowych właściwości. Niestety, jej recykling jest dość kłopotliwy. W Polsce poziom recyklingu opon...
Czytaj dalej

Na co zwrócić uwagę, wybierając rozdrabniacz do odpadów komunalnych?

Rozdrabniacze do odpadów komunalnych to użyteczne maszyny służące do zmniejszenia objętości odpadów wielkogabarytowych. Dzięki nim transport, przechowywanie oraz dalsza obróbka...
Czytaj dalej

Sposoby wykorzystania rozdrobnionego drewna

Rozdrobnione drewno jest materiałem o szerokim zastosowaniu. Najczęściej pozyskiwane jest z odpadów tartacznych, czasem z mniej popularnych źródeł. Niektóre odpady...
Czytaj dalej

Rozdrabnianie drewna – etapy postępowania

Odpady drewniane są cennym surowcem do produkcji paliwa ekologicznego. Również drewno poużytkowe często nadaje się do ponownego wykorzystania, jednak wymaga...
Czytaj dalej

Co zrobić z niepotrzebnymi podkładami kolejowymi?

Utylizacja drewnianych odpadów kolejowych podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ są to odpady uznane za niebezpieczne. Nie wolno samemu ich utylizować,...
Czytaj dalej

Jak rozdrabniać korzenie drzew?

Usuwanie karpin i korzeni drzew jest najczęściej przeprowadzane w trakcie przygotowywania terenu pod budowę. Zalegające resztki roślin trudno jest jednak...
Czytaj dalej

Metody rozdrabniania papieru

Odpady papierowe powstają we wszystkich gospodarstwach domowych, biurach i zakładach produkcyjnych. Ten popularny materiał często nadaje się do ponownego wykorzystania,...
Czytaj dalej
1 2