Kiedy opony samochodowe ulegają zużyciu, nie powinny zostać wyrzucone na śmietnik lub zostawione na składowisku. Zamiast tego należy je przekazać do miejsc specjalizujących się w recyklingu. Opony mogą być poddawane procesom regeneracji, a także wykorzystywane jako surowiec wtórny w produkcji różnych przedmiotów. Poniżej przedstawiamy bardziej i mniej popularne przykłady wykorzystania zużytych opon.

Jakie są najbardziej popularne sposoby recyklingu opon?

Jednym z najważniejszych sposobów wykorzystania zużytych opon samochodowych jest ich recykling. Gdy opony są oddawane na składowiska odpadów lub nielegalnie wyrzucane w terenie, stwarzają one poważne zagrożenie dla środowiska. Z tego względu recykling opon stał się ważnym elementem walki ze zmianami klimatycznymi i redukcją emisji gazów cieplarnianych. Proces recyklingu opon samochodowych obejmuje kilka etapów – najczęściej rozdrobnienie na mniejsze kawałki, a potem wykorzystanie ich jako paliwa lub zmielenie do postaci granulatu, z którego można wytwarzać różne produkty: od przedmiotów domowego użytku i zabawek poprzez elementy maszyn aż po tworzywo do budowy dróg i ogrodzeń. Mielenie opon samochodowych odbywa się za pomocą specjalnych rozdrabniaczy do odpadów przystosowanych do przetwarzania twardych materiałów.

Nowatorskie sposoby wykorzystania zużytych opon

W ostatnich latach coraz więcej firm zajmuje się wykorzystaniem opon samochodowych do produkcji energii elektrycznej. Opony są poddawane procesom pirolizy, czyli termicznego rozkładu, podczas którego powstaje gazowy produkt uboczny — gaz syntezowy. Ten gaz może być stosowany jako paliwo w elektrowniach cieplnych, a popiół pozostający po procesie jest stosowany, na przykład przy produkcji cementu. Opony samochodowe są również często wykorzystywane przez artystów do tworzenia rzeźb i instalacji. Ich niebanalny kształt oraz faktura stanowią niezwykłe źródło inspiracji dla twórców sztuki.