Jakie materiały można rozdrabniać?

Jednym ze wstępnych etapów utylizacji odpadów jest ich mechaniczne rozdrabnianie. Do tego celu wykorzystuje się specjalistyczne maszyny, dzięki którym można...
Czytaj dalej

Metody rozdrabniania odpadów komunalnych

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, które są związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne, nazywane także...
Czytaj dalej

Jak mielić zużyte opony?

Zgodnie z polskim prawem każda zużyta opona powinna być poddawana recyklingowi. Sami producenci ogumienia są zobowiązani do odzyskiwania 75% całkowitego...
Czytaj dalej

Jak działają maszyny do rozdrabniania odpadów?

Rozdrabnianie odpadów o dużych kubaturach ma kluczowe znaczenie w recyklingu oraz ułatwia ich transport lub przechowywanie w składowiskach odpadów. Odpowiednio...
Czytaj dalej

Jak rozdrabniać odpady budowlane?

Odpady budowlane niejednokrotnie stanowią problem, mianowicie trudno je przetransportować, a jeszcze trudniej utylizować, tak, by zastosować się do wszystkich zasad...
Czytaj dalej