Każdego roku na świecie zużywa się ogromna ilość opon samochodowych, których utylizacja stanowi poważne wyzwanie dla środowiska. W poszukiwaniu nowych, ekologicznych rozwiązań naukowcy i inżynierowie zaczęli eksperymentować z wykorzystaniem gumy pochodzącej ze zużytych opon w produkcji asfaltu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku oraz jego potencjalnym korzyściom dla infrastruktury drogowej. Zapraszamy do lektury!

Proces odzyskiwania gumy z opon

Proces odzyskiwania gumy z opon opiera się na mechanicznym rozdrabnianiu zużytych opon na drobne granulki, które następnie mogą być wykorzystane jako dodatek do asfaltu. Proces ten składa się z kilku etapów, dzięki którym można odzyskać nawet bardzo duże ilości surowca przeznaczonego do recyklingu, a co za tym idzie – zmniejszyć produkcję nowego.

Firmy specjalizujące się w recyklingu i rozdrabnianiu opon, takie jak nasza, zaopatrują producentów asfaltu w ten cenny materiał. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów gumowych trafiających na wysypiska oraz ograniczenie zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa, potrzebnych do produkcji tradycyjnego asfaltu.

Właściwości asfaltu z gumą

Asfalt z dodatkiem gumy cechuje się szeregiem pozytywnych właściwości, które przekładają się na jego lepszą wytrzymałość i trwałość. Przede wszystkim guma pochodząca z opon korzystnie wpływa na zwiększenie elastyczności nawierzchni, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć i uszkodzeń pod wpływem obciążeń czy zmian temperatur. Jest to szczególnie istotne na obszarach narażonych na trudne warunki atmosferyczne.

Ponadto asfalt z gumą charakteryzuje się lepszymi właściwościami tłumienia hałasu, większą odpornością na ścieranie i znacznie mniejszym tarciem. Ostatni z wymienionych atutów przekłada się jednocześnie na mniejsze zużycie paliwa przez pojazdy poruszające się po takiej nawierzchni.

Wpływ na środowisko

Wykorzystanie gumy z zużytych opon w produkcji asfaltu ma również korzystny wpływ na środowisko. Po pierwsze, zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypiska, co przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po drugie, dzięki lepszym właściwościom nawierzchni z gumą, samochody zużywają mniej paliwa, co również wpływa na redukcję emisji spalin.

Wreszcie, asfalt z gumą jest znacznie trwalszy, co oznacza, że konieczność jego wymiany występuje rzadziej. Aspekt ten również przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych, a więc korzystnie oddziałuje na środowisko.

Koszty produkcji i aspekty ekonomiczne

Wprowadzenie asfaltu z gumą na polski rynek wiąże się z pewnymi wyższymi kosztami produkcji w porównaniu do tradycyjnego asfaltu. Wynika to z konieczności dostosowania procesów produkcyjnych oraz zakupu specjalistycznego sprzętu. Warto jednak wiedzieć, że zakup odpowiednich maszyn jest konieczny niezależnie od rodzaju produkowanego asfaltu.

W związku z tym koszty te nie są dużo wyższe, a jednocześnie umożliwiają wprowadzenie bardzo przyszłościowego rozwiązania. Biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści wynikające z większej trwałości nawierzchni oraz oszczędności w zużyciu paliwa przez pojazdy, inwestycja ta może okazać się bardzo opłacalna dla polskiej infrastruktury drogowej.

Dzięki temu drogi będą bowiem znacznie odporniejsze zarówno na ciężkie pojazdy, jak i zmienne, niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego też coraz więcej inwestycji drogowych decyduje się na stosowanie asfaltu z gumą, a także prowadzone są dalsze badania nad jego właściwościami i możliwościami zastosowania.

Perspektywy rozwoju

Wykorzystanie gumy ze zużytych opon w produkcji asfaltu stanowi obiecującą perspektywę dla polskiej (i nie tylko!) infrastruktury drogowej. W miarę jak technologia ta będzie się rozwijać, a koszty produkcji będą spadać, można spodziewać się, że asfalt z gumą stanie się coraz bardziej popularny na polskim rynku. Wprowadzenie tego innowacyjnego materiału do codziennego użytku może przyczynić się do poprawy jakości dróg, zmniejszenia hałasu oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.