Odpady drewniane są cennym surowcem do produkcji paliwa ekologicznego. Również drewno poużytkowe często nadaje się do ponownego wykorzystania, jednak wymaga dodatkowej obróbki. Jednym z istotnych etapów przygotowania odpadów drewnianych do ponownego użycia jest jego rozdrabnianie. Poniżej wyjaśniamy, na czym ono polega.

Cały proces recyklingu drewna można podzielić na etapy: rozdrabnianie drewna na zrębki i oczyszczenie ich, kruszenie zrębków, suszenie i przerabianie do postaci na przykład pelletu. Drewno poużytkowe często jest połączone z innymi materiałami, dlatego przed jego ponownym wykorzystaniem konieczne będzie możliwie staranne oczyszczenie.

Segregacja i rozdrabnianie drewnianych odpadów

Drewno poużytkowe powinno być wstępnie choćby ręcznie oczyszczone z domieszki innych materiałów. Kawałki plastiku, szkła i metalu nadają się do ponownego wykorzystania, jednak nie wszystkie łatwo jest rozdzielić. Elementy metalowe mocno przytwierdzone do drewnianych części można pozostawić.

Kolejnym etapem postępowania jest właściwe rozdrabnianie drewna. Używa się do tego specjalnego rozdrabniacza z separatorem magnetycznym. Główną część maszyny stanowią solidne metalowe wały wyposażone w noże, które mielą drewniane kawałki na granulat. Siła rozdrabniaczy jest tak duża, że zgnieceniu ulegają również kawałki metalowe.

Jak działa separator magnetyczny?

Tak przygotowana mieszanina trafia dalej pod separator magnetyczny, gdzie za sprawą magnesu metalowe części zostają wychwycone i oddzielone od reszty mieszanki. W ten sposób oczyszczone drewno zostaje przerobione na czyste zrębki o wielkości 5-50 mm, które mogą być poddane dalszej obróbce w młynie bijakowym. Uzyskany granulat będzie nadawał się do ponownego wykorzystania, na przykład jako ściółka albo surowiec do produkcji paliwa.