Rozdrabnianie jest jednym z głównych procesów związanych z przetwarzaniem odpadów. Stosuje się je zarówno do odpadów zmieszanych, jak i selektywnie zebranych. Stosowane do tego celu urządzenia muszą być dobrane do rodzaju odpadów. Jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn jest rozdrabniacz wstępny.

Czemu służy rozdrabnianie wstępne w miejscu powstawania odpadów?

Rozdrabnianie jest procesem, który znacząco ułatwia przetwarzanie odpadów. Dzięki niemu zarówno transport, jak i magazynowanie oraz procesy związane z utylizacją i przetwarzaniem materiałów różnego rodzaju stają się dużo prostsze. Rozdrabnianie wstępne przeprowadza się za pomocą wytrzymałych i wydajnych maszyn, które doskonale radzą sobie z rozmaitymi przedmiotami. Są wśród nich mobilne rozdrabniacze odpadów, które mogą pracować w trudnych warunkach atmosferycznych. Mogą one być stosowane bezpośrednio w miejscu powstawania odpadów. Maszyny radzą sobie zarówno z odpadami komunalnymi wielkogabarytowymi, jak i odpadami zielonymi i wieloma innymi. Zmniejszenie objętości odpadów jest jednym z celów rozdrabniania, dzięki któremu nie tylko transport, ale także magazynowanie materiałów jest dużo łatwiejsze.

Rozdrabnianie wstępne jako pierwszy etap przetwarzania odpadów

Kolejnym celem stosowania rozdrabniania odpadów jest zwiększenie ich powierzchni właściwej, dzięki czemu materiały ulegają szybciej wszystkim procesom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Rozdrobniony materiał nadaje się do maszyn przetwarzających je na drobniejsze cząstki jak granulat czy zrębki, a zwiększona powierzchnia łatwiej wchodzi w reakcję ze stosowanymi substancjami chemicznymi. Odpady, których nie można ponownie wykorzystać, dzięki rozdrobnieniu zajmują mniej miejsca przy składowaniu, szybciej też ulegają rozkładowi biologicznemu.