Usuwanie karpin i korzeni drzew jest najczęściej przeprowadzane w trakcie przygotowywania terenu pod budowę. Zalegające resztki roślin trudno jest jednak przetransportować, ponieważ niektóre z nich są bardzo długie. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zmielenie korzeni bezpośrednio na miejscu.

Pozostałości po drzewach często uniemożliwiają podjęcie jakichkolwiek działań na danym terenie. Szczególnie jeśli planowana jest budowa domu czy parkingu konieczne jest uporządkowanie i wyrównanie powierzchni. Stare konary i korzenie drzew sprawiają problemy zarówno przy samym załadunku, jak i transporcie, który często staje się możliwy dopiero po zmieleniu drewna. Rozdrobnienie go ręcznymi narzędziami jest czasochłonne i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty, czasami jest wręcz niemożliwe. Dlatego w takich miejscach stosuje się mobilne rozdrabniacze do korzeni, które mogą mieć postać małych urządzeń na kółkach lub wielkich pojazdów ciężarowych.

Czym jest rozdrabniacz do korzeni?

Maszyna rozdrabniająca mobilna pracuje dzięki napędowi spalinowemu lub elektrycznemu. Ten drugi typ przeznaczony jest raczej do mniejszych konarów. Do rozdrobnienia korzeni, które są grube i twarde, użyj rozdrabniacza spalinowego.

Rozdrabniacz jest złożony z metalowej obudowy, do której wrzucane są kawałki drzew. Najczęściej współpracuje on ze specjalnym podnośnikiem, dzięki któremu można łatwo i szybko zebrać ciężkie konary z ziemi. Wewnątrz rozdrabniacza pracują dwa solidne wały, wyposażone w noże, które zgniatają i rozcinają drewno, w wyniku czego powstają wióry spadające do specjalnego pojemnika. Taki materiał po oczyszczeniu może stanowić cenny surowiec do wykorzystania, na przykład na ściółkę lub do produkcji biomasy.

Niektóre z rozdrabniaczy wyposażone są w tzw. kosze klasyfikacyjne z różnymi rozmiarami oczek, które określają wielkość frakcji materiału wyjściowego. Kosze można łatwo wysunąć na zewnątrz maszyny i wymienić je na inne, jeśli zachodzi potrzeba dostosowania jej do innego rodzaju przerabianego materiału.