Wiosenne i jesienne porządki w ogrodzie są niezbędne, by utrzymać teren w czystości. Zalegające suche liście, trawa i gałęzie, zaczynają gnić. Zalegające resztki nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także utrudniają wzrost nowych roślin. Jak najlepiej pozbyć się odpadów zielonych? Czytaj na naszym blogu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach definiuje odpady zielone jako odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Zgodnie z przepisami odpady te muszą być oddane do PSZOK. Mniejsze ilości odpadów mogą być składowane w przydomowych kompostownikach. Co zrobić, gdy odpadów jest naprawdę dużo?

Jak poradzić sobie z dużą ilością odpadów zielonych?

W wyniku sprzątania ogrodów i parków powstaje czasem ogromna ilość dużej wielkości odpadów takich jak korzenie czy pnie. Niektóre osoby spalają je lub wynoszą do lasu, zakładając, że jest to materiał biodegradowalny. Takie postępowanie nie jest ani właściwe z punktu widzenia ekologów, ani zgodne z prawem.

Jeśli odpadów jest dużo, należy je zgromadzić w specjalnym pojemniku lub brązowym worku z napisem BIO i oddać do PSZOK lub przekazać firmie mającej prawo do utylizacji odpadów zielonych. Duże kawałki drzew i korzeni, które trudno zgromadzić w pojemniku, powinny być wcześniej rozdrobnione przy pomocy specjalnych maszyn. Ofertę rozdrabniania odpadów zielonych oferują niektóre firmy zajmujące się utylizacją odpadów i recyklingiem. Zmielone resztki roślin łatwiej jest nie tylko zapakować do pojemników. Po specjalnej obróbce obejmującej m.in. suszenie i dalsze rozdrabnianie mogą być one ponownie wykorzystane tak, jak inne odpady drewniane, na przykład do produkcji biopaliwa.