W dobie rosnącego użytkowania elektroniki problem elektrośmieci staje się coraz bardziej palący. Odpady z tej kategorii to zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. W Polsce każdego roku gromadzi się około 400 tysięcy ton elektroodpadów, z czego zaledwie 40% jest prawidłowo przetwarzane. W artykule przedstawimy, jak zatem postępować z tego typu odpadami.

Segregacja elektrośmieci

Pierwszym krokiem w odpowiednim postępowaniu z elektrośmieciami jest ich właściwa segregacja. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane do pojemników na odpady komunalne, lecz oddawane do specjalnych punktów zbierania. W Polsce funkcjonuje wiele miejsc, gdzie można pozbyć się elektroodpadów, takich jak sklepy z elektroniką, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) czy też organizowane przez samorządy lokalne akcje zbierania elektrośmieci.

Zbiórka elektroodpadów w sklepach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami duże sklepy z elektroniką o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² mają obowiązek przyjmowania elektroodpadów od klientów. Co jednak istotne, przyjęcie takiego odpadu nie może być uzależnione od zakupu nowego urządzenia. Warto więc sprawdzić, czy w naszej okolicy znajduje się taki sklep, do którego możemy oddać zużyte sprzęty.

Ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie podczas postępowania z elektroodpadami. Niektóre urządzenia, zwłaszcza te zawierające baterie czy akumulatory, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego przed oddaniem takiego sprzętu należy upewnić się, że jest on odpowiednio zabezpieczony, np. przez wyjęcie baterii czy odłączenie kabli.

Przetwarzanie elektrośmieci

Prawidłowe przetwarzanie i rozdrabnianie elektrośmieci jest kluczowe dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Istnieje wiele specjalistycznych zakładów zajmujących się gospodarką tego rodzaju odpadów, które przeprowadzają ich demontaż i segregację, a także odzysk surowców wtórnych. Dzięki temu z elektrośmieci można pozyskać cenne metale, takie jak złoto, srebro czy miedź, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji nowych urządzeń.