Zgodnie z polskim prawem każda zużyta opona powinna być poddawana recyklingowi. Sami producenci ogumienia są zobowiązani do odzyskiwania 75% całkowitego tonażu wprowadzonego na rynek w poprzednim roku. Wiele osób zastanawia się więc nad tym, jak można recyklingować zużyte lub stare opony. Otóż obecnie wyróżnia się dwa główne sposoby odzysku zużytego ogumienia: odzysk energetyczny, w którym wykorzystuje się je jako źródło energii oraz recykling materiałowy, któremu przyjrzymy się bliżej w poniższym tekście.

Na czym polega recykling materiałowy

Recykling materiałowy jest to proces polegający na odzyskiwaniu i ponownym wykorzystywaniu składników użytych do produkcji ogumienia. W tym celu, stare i zużyte opony są poddawane kilkuetapowym procesom mielenia, których produktami stają się: guma, włókna oraz stal. Aby uzyskane składniki mogły trafić do miejsca ich ponownego wykorzystywania, muszą być następnie rozdzielane. Dodatkowo oddzielona guma powinna być poddawana segregacji na frakcje i ewentualnie ponownie rozdrabniana.

Pośród najczęściej wykorzystywanych metod mielenia mechanicznego opon wyróżnia się rozdrabnianie ich: w temperaturze otoczenia, metodą Berstorffa oraz metodą kriogeniczną. W tej ostatniej charakterystyczne jest wykorzystywanie ciekłego azotu w celu schłodzenia wcześniej pociętych opon, a następnie mielenie ich z wykorzystaniem młynów młotkowych. Z kolei, metoda Berstorffa zakłada dodatkowe rozcieranie gumy już po jej wczesnym rozdrobnieniu. Metoda rozdrabniania w temperaturze otoczenia polega natomiast na wykorzystaniu w procesie mielenia młynów, granulatorów oraz walcarek.

Jak wygląda drugie życie starej opony?

Produkty uzyskiwane w procesie recyklingu materiałowego pozwalają na ponowne wykorzystanie zużytych opon. Stal, tekstylia oraz guma, które odzyskuje się w procesie fachowego mielenia gumy są wykorzystywane ponownie w wielu różnych branżach. Przykładowo, granulat gumowy znajduje zastosowanie w budowie sztucznych nawierzchni pod boiska lub place zabaw dla dzieci. Surowce powstałe z recyklingu opon są wykorzystywane także m.in.: w budownictwie, przemyśle gumowym, a nawet w działaniach poligraficznych.