Rozdrabnianie jest jednym z pierwszych etapów przetwarzania odpadów. Polega ono na zmniejszaniu objętości śmieci w celu ich łatwiejszego magazynowania oraz utylizowania. Do tego wykorzystuje się specjalistyczne maszyny do rozdrabniania różnego rodzaju śmieci od odpadów komunalnych po gruz budowlany czy odpady zielone. Wyróżnia się rozdrabniacze stacjonarne oraz mobilne. Te pierwsze wiążą się z koniecznością transportu odpadów w określone miejsce, z kolei te drugie umożliwiają przetwarzanie odpadów w dowolnej lokalizacji. O tym, gdzie najczęściej wykorzystuje się rozdrabniacze mobilne, piszemy w dalszej części artykułu.

Kiedy warto korzystać z rozdrabniaczy mobilnych?

Rozdrabniacze mobilne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne okazuje się przetworzenie odpadów na miejscu ich pozyskiwania lub gdzie taka możliwość wpływa na utrzymanie porządku oraz wydajność pracy w czasie różnego rodzaju inwestycji. Takie maszyny szczególnie wykorzystuje się w sytuacjach, gdy nie ma możliwości transportu odpadów lub gdy jest on utrudniony, chociażby ze względu na ich ilość lub wagę. Rozdrabniacze mobilne sprawdzają się przy przetwarzaniu odpadów komunalnych, zielonych, budowlanych, a nawet stalowych. Tym samym ich wynajem okazuje się korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy zajmują się odbiorem odpadów komunalnych lub wielkogabarytowych.

Poza tym mobilne rozdrabniacze znajdują też zastosowanie w przypadku firm porządkowych, które zajmują się utrzymywaniem porządku np. w publicznych parkach i skwerach. Ponadto wynajem rozdrabniaczy mobilnych opłaca się np. na placach budowy lub rozbiórki obiektów. W takich miejscach na bieżąco pozyskuje się znaczną ilość odpadów, które gromadzone na placu inwestycji, zajmują wolną przestrzeń i powodują chaos. Ich regularna wywózka wiąże się jednak z wysokimi kosztami, dlatego ekonomiczniejszym rozwiązaniem jest wypożyczenie mobilnych rozdrabniaczy. Urządzenia na miejscu zmniejszą rozmiary odpadów, które łatwiej będzie magazynować oraz później przewozić do miejsca utylizacji.