Zużyte sprzęty RTV i AGD określa się mianem elektrośmieci. Uszkodzone lodówki, pralki czy telewizory stanowią prawdziwy problem. Na co dzień wykorzystywane urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wniknięciu w glebę lub przedostaniu się do wody mogą poważnie zagrażać nie tylko przyrodzie, ale i też naszemu zdrowiu. Liczba takich odpadów na świecie wciąż rośnie, dlatego, aby zmniejszyć destrukcyjny wpływ uszkodzonych sprzętów na środowisko, poddaje się je recyklingowi. Jednym z etapów recyklingu śmieci jest ich rozdrabnianie. Czy rozdrabniać można też odpady elektroniczne? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czy recykling elektrośmieci obejmuje rozdrabnianie?

Elektrośmieci tak samo, jak odpady komunalne, budowlane czy gabaryty można rozdrabniać. Co więcej, ich rozdrabnianie zwykle jest jednym z istotnych filarów bezpiecznej utylizacji, dzięki której można wyselekcjonować części, które poddaje się recyklingowi. Tę czynność mogą przeprowadzać jednak wyłącznie wyspecjalizowane firmy, które przestrzegają zasad utylizacji groźnych dla środowiska odpadów. Wśród firm świadczących usługi z zakresu rozdrabniania stali i elektrośmieci wymienić można firmę Hamado. Technologia rozdrabniania elektrośmieci jest wstępnym etapem przetwarzania elektrycznych i elektronicznych odpadów, który następuje po pierwszym, niekiedy ręcznym demontażu niebezpiecznych materiałów.

Do rozdrabniania uszkodzonych oraz zużytych sprzętów RTV i AGD wykorzystuje się specjalistyczne maszyny takie jak wolnoobrotowe rozdrabniacze. Dzięki nim można dostosować frakcje rozdrobnienia materiału do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W dalszej kolejności rozdrobniony elektrozłom trafia do sortowni, gdzie podlega jeszcze dokładniejszej selekcji. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. separację magnetyczną, prądowo-wirową lub elektrostatyczną. Oddzielone w ten sposób części osobno poddawane są dalszej obróbce, która pozwala na ich ponowne wykorzystanie w przyszłości. W ten sposób poszczególne części elektrośmieci zyskują drugie życie, a do środowiska przedostaje się mniej zanieczyszczeń.