Utylizacja drewnianych odpadów kolejowych podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ są to odpady uznane za niebezpieczne. Nie wolno samemu ich utylizować, przechowywać, a tym bardziej wykorzystywać ponownie. Dowiedz się, jak postępuje się z podkładami drewnianymi.

Drewniane podkłady są impregnowane zazwyczaj olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne, które są toksyczne, a jednocześnie słabo rozpuszczalne w wodzie i niepodlegające biodegradacji. Dlatego zostały uznane za niebezpieczne dla środowiska. Zawsze należy przekazywać zawsze firmom, które mają uprawnienia do ich utylizacji. Dysponują one specjalnymi maszynami i technologiami, dzięki którym możliwe jest unieszkodliwienie toksyn, rozdrabnianie podkładów kolejowych wraz z elementami stalowymi i przygotowanie drewna do ponownego użycia.

Sposoby utylizacji podkładów kolejowych

Podkłady drewniane można składować na wydzielonych składowiskach odpadów niebezpiecznych, z uzbrojonymi w szczelne membrany stanowiskami odciekowymi. Inny sposób postępowania to unieszkodliwianie toksycznych związków to stosowanie ciśnieniowych kąpieli ługujących w postaci wodnego roztworu zawierającego specjalne szczepy bakterii z grupy Pseudomonas. Wciąż trwają badania nad udoskonalaniem metod z wykorzystaniem mikroorganizmów, które rozkładają szkodliwe związki. Ich wyniki są obiecujące.

Czy można ponownie wykorzystać drewno z podkładów kolejowych?

Dzięki bakteriom zawartość węglowodorów w drewnie spada poniżej 2%, co kwalifikuje je do ponownego wykorzystania. Oczyszczone drewno musi być wysuszone, poddane rozdrobnieniu za pomocą maszyny rozdrabniającej, ewentualnie także młyna bijakowego, dzięki któremu można uzyskać bardzo drobną mieszaninę. Wysuszony granulat spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i można go zastosować do produkcji brykietu, pelletu oraz w ogrodnictwie.