Jakie materiały można rozdrabniać?

odpady

Jednym ze wstępnych etapów utylizacji odpadów jest ich mechaniczne rozdrabnianie. Do tego celu wykorzystuje się specjalistyczne maszyny, dzięki którym można przetwarzać odpady o różnych rozmiarach i wykonywane z różnych materiałów. Ten sposób utylizacji śmieci umożliwia odzyskiwanie z odpadków elementów nadających się do recyklingu, a także przetwarzanie zużytych produktów do sypkiej postaci o ściśle określonym rozmiarze ziaren, które […]

Metody rozdrabniania odpadów komunalnych

odpady

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, które są związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne, nazywane także odpadami bytowymi, są produkowane przez wszystkie gospodarstwa domowe i to każdego dnia. Nic więc dziwnego, że konieczne stało się opracowanie specjalnych procedur mających na celu ich rozdrobnienie i jak najlepsze zutylizowanie. Jak przebiega proces przetwarzania […]

Jak mielić zużyte opony?

opony

Zgodnie z polskim prawem każda zużyta opona powinna być poddawana recyklingowi. Sami producenci ogumienia są zobowiązani do odzyskiwania 75% całkowitego tonażu wprowadzonego na rynek w poprzednim roku. Wiele osób zastanawia się więc nad tym, jak można recyklingować zużyte lub stare opony. Otóż obecnie wyróżnia się dwa główne sposoby odzysku zużytego ogumienia: odzysk energetyczny, w którym […]

Jak działają maszyny do rozdrabniania odpadów?

śmieci po rozdrobnieniu

Rozdrabnianie odpadów o dużych kubaturach ma kluczowe znaczenie w recyklingu oraz ułatwia ich transport lub przechowywanie w składowiskach odpadów. Odpowiednio wcześniej posegregowane odpady zwykle trafiają do specjalnych maszyn nazywanych prasami i rozdrabniaczami. Urządzenia, które różnią się mocą i wielkością, są przystosowane do różnych materiałów od makulatury, przez puszki, tworzywa sztuczne, aż po odpady gumowe i stare sprzęty AGD. […]

Jak rozdrabniać odpady budowlane?

odpady budowlane

Odpady budowlane niejednokrotnie stanowią problem, mianowicie trudno je przetransportować, a jeszcze trudniej utylizować, tak, by zastosować się do wszystkich zasad recyklingu. Skutecznym sposobem na przetwarzanie odpadów pochodzących z inwestycji budowlanych jest ich rozdrabnianie.